Jag funderade på hur lätt/svårt det skulle vara att sticka ett bildmönster. På passapen blir det definitivt krångligt (om det ens går), men på knittaxen borde det gå lätt. Jag valde ett korsstyngsmönster med sommaranknytning från Aliolka och satte igång.

Det var riktigt pillrigt måste jag säga. Och några maskor tappades som vanligt, och det var extra pilligt att reparera det, men det blev ju en bild i alla fall. Nu sitter den på anslagstavlan i hallen, vi får se om den får nån snyggare presentation.