Bruksanvisningen till min Knittax M2 håller på att falla sönder. Jag har här scannat av den del som är själva bruksanvisningen så jag kan ha en “slitkopia” framme och lägga undan originalet. I bruksanvisningen finns också stickbeskrivningar, men de har jag inte tagit med. När jag stickar nått scannar jag av det så istället.

Maskinen är så pass gammal och slutades för länge sedan att tillverkas så jag hoppas det är ok att jag sprider bruksanvisningen så här. Förhoppningsvis betyder det att fler gamla maskiner tas i bruk igen 🙂

Har du nytta av den? Då är allt jag kräver ett tack 😉
Letar du efter bruksanvisningen till Passap Automatic hittar du den här.
Do you need the manual in English? Then join the Yahoo Knittax-group.

Tillägg: Om du hade nytta av manualen så överväg gärna att skänka en slant till välgörande ändamål, t.ex. Svenska Downföreningen plusgirokonto 13595-4