Två bilder till Ann på gaveln på min Passap Automatic (som alltså också är en Pfaff):