Jag fortsätter söka på nätet. Hemtomten ska ha märket Atlas Stickmaskin på sig. Så hittade jag denna annons:

Denna annons handlar visserligen om GRIPENS stickmaskiner, men eftersom gripens velicopeder ska ha märket Atlas, kanske det också gäller stickmaskinen och då blir det möjligt att det är just en Gripen – snurrigt värre!

Urklippet kommer från Dalpilen, den 3 maj 1910

Källa: http://magasin.kb.se:8080/fedora/get/kb:153054/bdef:TextObject/getPdf/