Den Predom Łucznik 432 som jag köpte i torsdags köptes en gång helt ny av Herr Marcinkiewicz i Polen. Det var under en period på 1970-talet då priserna på kapitalvaror sjönk och många passade på att köpa på sig i hopp om att kunna sälja dyrt senare och tjäna på affären. Oturligt för Herr Marcinkiewicz så fann han ingen köpare. När han senare flyttade till Sverige tog han symaskinen med sig. Den användes, men inte så mycket.

Jag köpte den av Herr Marcinkiewicz son och sonson.

Jag har testkört den med motorn (utan att trä den) och den tycks fungera bra. Jag hoppas kunna fortsätta jobba på den idag.

The Predom Łucznik 432 that I bought Thursday was bought once new by Mr. Marcinkiewicz in Poland. It was during a period in the 1970s when prices of capital goods declined and many took the opportunity to buy in the hope of being able to sell later to a higher price and make a deal. Unfortunately for Mr Marcinkiewicz he found no buyers. When he later moved to Sweden he took the machine with him. It is used, but not as much.

I bought it from Mr Marcinkiewicz son and grandson.

I have been testing it with the engine (without threading it) and it seems to work fine. I hope to continue to work on it today.