Snart kommer en “ny” symaskin till samlingen. En Ideal från O.A. Abeleen, Stockholm.

Jag jagar runt lite på nätet för att ta reda på vad det är för maskin och har än så länge inte funnit mer än att en Ola Andersson Abeleen föddes i Ljungby 1865 och flyttade till Stockholm där han i alla fall bodde under folkräkningen 1910.

Och så kom vi vidare via Stockholmskällan: Ur Stockholms adressregister 1913

I 1916 års katalog står det

Samma 1915 som 1916, medan 1914 har samma beskrivning som 1913

1912:

1904 – 1911 samma som 1912

1903:

O Abeleen förekommer som handlare i 1902 år katalog men då på Apelbergsgatan 48

Så långt kan jag gissa mig till att Ola Andersson Abeleen sysslade med symaskiner mellan 1903 och 1914. Värt att notera är att han inte finns under yrkesregister (typ gula sidorna) 1903 varken som reparatör eller försäljare.
Looking for information about my “new” Sewing machine. An Ideal from O. A. Abeleen, Stockholm. Using old official address lists from the time I now know that Mr Abeleen was dealing with Sewing machines from 1903 to 1914.

Källa: http://www.stockholmskallan.se/Soksida/?ft=adresskalender&tab=image